Jan 16, 2018 Son Güncelleme 10:36 AM, Oct 12, 2017
×

Bilgilendirme

Twitter Consumer Key not defined.

Toplumsal

Toplumsal (3)

Megatech tüketici ana akım hidrojen lisans elit oturumu için kolaylık.By alycck, kolaylık sağlamak için tasarladığı joomla themasını geliştirerek farklı firmalarda kullanılır hale gelmiştir. Ayrılmış ihtiyaçlarına göre odaklanmak gerektiğini ve tüm haklarını saklı tutmaktadır.

Alt Kategoriler

Toplumsal Eşirsizlik

Toplumsal Eşirsizlik (0)

Sayısal ve Sosyal bilimler arasında bir köprü görevi görmek ve bunun sonucunda kolektif olarak bilimsel projelere imza atmaktır. Hedeflerimiz arasında Dünya çapında yapılmış ve yapılma sürecindeki projeleri gözlemlemek,incelemek ve bilgi edinmek,edindiğimiz bu bilgileri toplumla paylaşmak,yeni projeler hakkında özgün ve yaratıcı fikirler üretmek ve daha önce imza atılmamış projeleri kulübümüzce tasarlamak ve hayata geçirmektir. 

Ögelere bakın...
Yaşam Bilimleri

Yaşam Bilimleri (0)

Yaşam bilimleri üreticileri kendilerini yenilik,üretim kalitesi ve hasta güvenliği için adamış olsalar da sıkı bir düzenleyici ortam, artan maliyet baskıları ve tedarik zinciri karmaşıklığı yeni sorunlara neden oluyor.Gelişmekte olan global piyasalar,kalite girişimleri, artan birleşme ve devralma faaliyetleri, yaşam bilimlerinin üretim ve dağıtım karmaşıklığını ekler.

Ögelere bakın...
Sosyal Bilimler

Sosyal Bilimler (1)

Türkiye'de sosyal bilimlerin gelişmesine hizmet etmek, bu yolda çalışmalar yapmak ya da yapılan çalışmaları desteklemek, sosyal bilimler alanında ampirik araştırmaların çoğalmasını özendirmek, araştırma ve yayın yolu ile Türkiye'nin düşünce hayatına katkıda bulunmak" biçiminde belirtilmektedir. Bu amaç yanında, "Türk sosyal bilimcileri arasındaki iletişimi arttırmak, Türk sosyal bilimcileri ile yabancı meslektaşları arasında yakınlaşma ve işbirliği sağlamak, ortak çalışma olanakları yaratmak" da dernek amaçları arasında yer alarak amaçları gerçekleştirmek üzere bilimsel çalışmalar yapmakta, araştırmaları desteklemek için kaynaklar bulmakta, bilimsel kongre, konferans ve sempozyumlar düzenlemekte, yayınlar yapmakta, bilimin yaygınlaşması ve gelişmesi için çeşitli olanakları değerlendirmektedir.

Ögelere bakın...
Fizik ve Uzay

Fizik ve Uzay (0)

İnsanoğlunun var olduğu günden bugüne süregelen sınırsız merakı; içinde yaşadığı ve doğrudan etkilendiği tabiat olaylarını çözümleme çabası; uçsuz bucaksız evrende kendi kavrayış kapasitesine oturtabileceği nihai bilginin ip uçları peşinde iz sürüşü ve anlamaya yönelik bu uzun yolculukta merak etmenin bir adım ötesine geçerek bulguları ile bilimi temellendiren, prensipler, ekoller oluşturan filozoflar.

Ögelere bakın...
Gezegenimiz

Gezegenimiz (0)

Güneş sistemindeki gezegenlerden biri. Dünyanın uzaydan görünüşü mavi olduğu için uzay dilinde dünya mavi gezegen ismi ile de çağrılır. Bu mavilik atmosferde bulunan oksijenin, güneş ışığının tayfı neticesidir. Bu mavilik aynı zamanda kainatta yegane canlı bulunan yerin dünya olduğunu da göstermektedirDünya güneşten itibaren üçüncü büyük gezegendir. Güneşten 149.589.000 km uzakta elipsoidal bir yörünge boyunca dönmektedir. Güneş etrafındaki bir dönüşü güneş yılı olarak tarif edilmiş olup 365 gün 5 saat 48 dakika ve 46 saniyedir. Bu dönüşünden mevsimler hasıl olur. Kutuplardan basık karpuz biçimindedir.

Ögelere bakın...

This publication uses the ‘Monday’s child’ nursery rhyme to focus on different areas of ESRC-funded research. Although the selection of research projects only constitute a small part of our research investment in each area, they aim to convey the breadth and diversity of ESRC’s research portfolio.

Regional Human Development Report 2016

Progress at Risk Inequalities and Human Development in Eastern Europe, Turkey and Central Asia

The CASE STUDY on

Income and Social Inequalities in Turkey   

Bilim, müzik, spor vb. Için, Avrupa aynı sözcük dağarcığını kullanmaktadır. Diller sadece dilbilgisi, telaffuzu ve en yaygın sözcükleri bakımından farklılık gösterir. Şüpheci bir Cambridge arkadaşım Occidental'ın ne olduğunu söyledi. Avrupa dilleri aynı ailenin üyeleridir. Ayrılıkları bir efsanedir

En Çok Okunan

Lübnan ve daha geniş MENA bölgesi için sosyal politika neden önemlidir?

Lübnan ve daha geniş MENA bölgesi i…

02 May 2017 Uluslararası Politika

Facebookta Biz