Jan 16, 2018 Son Güncelleme 10:36 AM, Oct 12, 2017
×

Bilgilendirme

Twitter Consumer Key not defined.

Politika

Politika (2)

Çalışmalarımızı siyasal aktörlerle, ulusal-uluslararası kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, kamuoyuyla paylaşmak, her kesimin kullanımına sunmak.

Alt Kategoriler

Uluslararası Politika

Uluslararası Politika (1)

Uluslararası sistemde egemen devletle­rin birbiriyle olan siyasal ilişkilerini incele­yen bilim dalıdır. Uluslararası Politika kavramı yer yer uluslararası ilişkiler ve dış politika kavram­larının yerine kullanılmaktadır. Uluslarara­sı politika ve dış politika kavranılan birinci­nin diğerini de içeren daha geniş bir anlam­da kullanılmasıyla farklılık gösterir.

Ögelere bakın...
Çevre Politikaları

Çevre Politikaları (0)

AB Çevre Politikası temelde çevrenin korunması, sorunun kaynağında önlenmesi, doğal kaynakların verimli ve sürdürülebilir kullanımı, insan sağlığının güvence altına alınması ile yaşam standartlarının en yüksek seviyeye taşınması önceliklerinde, pek çok politika alanının hedefleriyle entegre bir yönetim anlayışını sunan dinamik bir politika alanıdır.

Ögelere bakın...
Kent Politikaları

Kent Politikaları (0)

Dengeli ve dengesiz kentleşme süreçlerine ilişkin açıklamalar­dan da anlaşılacağı gibi, kentleşme, ekonomik kalkınma ve toplum­sal gelişme arasında yakın ilişkiler bulunmaktadır. Dengeli kalkınma sürecinde kentleşme, sanayileşme ile koşut gerçekleşirken ekonomik kalkınmayı hızlandırıcı bir işlev görmektedir.

Ögelere bakın...
Enerji Politikaları

Enerji Politikaları (0)

Ülkemiz, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkeleri içerisinde geçtiğimiz 10 yıllık dönemde enerji talep artışının en hızlı gerçekleştiği ülke durumuna gelmiştir.

Ögelere bakın...

Issam Fares Enstitüsü Kamu Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Araştırma, Savunma ve Kamu Politikaları Geliştirme Programı, Lübnan ve daha geniş MENA bölgesi için neden sosyal politika önemli? Rana Jawad, Sosyal Politika Öğretmeni, Bath Üniversitesi

Konuşmacılar: Profesör David Garland, Profesör Nicola Lacey Başkan: Profesör Craig Calhoun 10 Kasım 2014'te Old Theatre, Eski Binada kaydedildi. Aslında, Refah Devleti nedir? Yorumcular, sanki savaş sonrası Britanya ya da New Deal America'da tarihi bir an gibi konuşuyorlar. Akademisyenler, "sosyal hayatın ölümü" ve neo-liberalizm tarafından yerlerinden edilmiş gibi "sosyal devletten ceza devletine" geçiş tartışıyorlar. Bu ders, refah devletinin belirli bir hükümet biçimi olarak ortaya çıkmasını izleyerek, kendi biçim, işlev ve etkilerinin yanı sıra ayırt edici rasyonalitesini anlatıyor. Bu, refah devletinin neden şimdi "normal bir sosyal gerçek" olduğunu açıklıyor - ileri endüstriyel toplumların toplumsal ve ekonomik düzeninin önemli bir parçası (sürekli tartışılmış olsa da). David Garland, NYU'da Sosyoloji Profesörü ve LSE Yasasında Shimizu Ziyaret Profesörüdür. Nicola Lacey, LSE'de Hukuk, Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Politika Okulu Profesörüdür. Profesör Craig Calhoun, LSE Müdürüdür. LSE Yasası (@LSELaw), Okulun misyonunun ayrılmaz bir parçasıdır; politika tartışmalarında ve dünyanın dört bir yanından avukatların ve hukuk öğretmenlerinin eğitiminde önemli bir rol oynamaktadır.

En Çok Okunan

Lübnan ve daha geniş MENA bölgesi için sosyal politika neden önemlidir?

Lübnan ve daha geniş MENA bölgesi i…

02 May 2017 Uluslararası Politika

Facebookta Biz