Jan 16, 2018 Son Güncelleme 10:36 AM, Oct 12, 2017
×

Bilgilendirme

Twitter Consumer Key not defined.

Temel Haklar

Türkiye'nin ikili ve çok taraflı uluslararası ilişkilerine, içerdeki siyasi, ekonomik, teknolojik, çevresel ve sosyokültürel problemlerine yönelik bilimsel araştırma projeleri hazırlamak, tasarlamak, geliştirmek ve uygulamak.

Alt Kategoriler

LGBTİ

LGBTİ

Son yıllardaki ilerlemelere rağmen, lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks (LGBTİ) bireyler Avrupa genelinde hem hukuki olarak hem de uygulamada ayrımcılıkla karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

Ögelere bakın...
Uluslararası Hukuk

Uluslararası Hukuk

Birleşmiş Milletler'in en önemli başarıları arasında ekonomik ve sosyal  kalkınma, uluslararası barış ve güvenliğin gelişimine ciddi oranda katkıda bulunan uluslararası kanunların – teamüller, antlaşmalar ve standartlar – geliştirilmesi bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler sayesinde varılan bir çok anlaşma ülkeler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukukun temellerini oluşturmaktadır.

Ögelere bakın...
İnsan Hakları

İnsan Hakları

Bu Kanunun amacı; insan onurunu temel alarak insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi ile bu ilkeler doğrultusunda faaliyet göstermek, işkence ve kötü muameleyle etkin mücadele etmek ve bu konuda ulusal önleme mekanizması görevini yerine getirmek üzere Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun kurulması, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin esasların düzenlenmesidir.

Ögelere bakın...

En Çok Okunan

Lübnan ve daha geniş MENA bölgesi için sosyal politika neden önemlidir?

Lübnan ve daha geniş MENA bölgesi i…

02 May 2017 Uluslararası Politika

Facebookta Biz